Infrabel ondersteunen om kinderen bij te leren over veiligheid


Infrabel is de beheerder van de spoorweginfrastructuur in België. Er gebeuren nog steeds veel persoonsongevallen met treinen. Daarom heeft Infrabel een educatieve rol op zich genomen. Ze willen mensen wijzen op de gevaren rond de spoorweg. We hebben een educatief activiteitenboekje ontwikkeld dat leerkrachten in het basisonderwijs gratis kunnen bestellen op de website van Infrabel om hen te ondersteunen wanneer ze lesgeven rond dit thema.

Doorheen het boek leren kinderen hoe ze zich veilig in de buurt van spoorwegen moeten begeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan drie plaatsen: op het perron, langs de sporen, en bij een spooroverweg. Dankzij de leuke spelletjes zullen kinderen na het invullen van dit boekje perfect weten hoe ze zich moeten gedragen rond de spoorweg om geen gevaar te lopen. Daarbij zullen ze echte ambassadeurs worden van Infrabel, die de boodschap doorgeven aan vrienden en familie.

Meer van dit? Het project dat hebben gedaan voor Solidaris interesseert u wellicht ook: Solidaris: uw partner in gezondheid.